Gasmeten

Project Description

Voorafgaande aan het verrichten van werkzaamheden in besloten ruimten is het noodzakelijk dat er gasmetingen worden verricht. Vanzelfsprekend is het van groot belang dat deze gasmeting betrouwbaar is. Het opleiden van uw medewerkers om hen in staat te stellen een betrouwbare gasmeting uit te voeren is van groot belang. Of het nu gaat om metingen van explosieve- of giftige dampen, of om het zuurstofgehalte in een ruimte te bepalen, het is van groot belang dat dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Daarop is onze training gericht. Na het volgen van de training zijn uw mensen daartoe in staat.

Toelatingseisen:

geen

De volgende onderwerpen worden in de cursus besproken:

 • Verbranding en explosie
 • Verstikking
 • Zuurstof- en explosiemeters
 • Gevaren van giftige stoffen
 • Meten met gasmeetbuisjes
 • Besloten ruimten
 • Juridische consequenties
 • Practicum

De volgende vaardigheden worden getraind:

 • werken met gasmeetbuisjes
 • werken met O²/ex monitor
 • werken met de PID meter
 • Juist interpreteren van de meetuitslag

 

Project Details