BHV

Bedrijfshulpverlening

Doelgroep

De 2-daagse basiscursus Ploegleider BHV is bedoeld voor personen die in geval van nood operationeel leiding moeten geven aan de BHV-ers in een organisatie en die de totale veiligheid bij calamiteiten bewaken.

Inhoud cursus

Tijdens de opleiding Ploegleider BHV komen de volgende onderwerpen aan bod: Algemeen Wettelijk kader Bedrijfshulpverlening Organisatie Bedrijfshulpverlening Begeleiden van inzetten Verbindingen De inzet Ontruiming Voorbereiden op de taken die voortvloeien uit het leiden van een BHV-ploeg Voorbereiden op de inzet van de BHV-ploeg Oefenen met de BHV-ploeg Beoordelen van de veiligheidssituatie van de locatie Beheren en controleren van de beschikbare middelen Evalueren en rapporteren van inzet en oefeningen. De training bestaat uit 2 (niet aaneengesloten) dagen instructie van 08.00 tot 16.00 uur. Tussen beide cursusdagen krijgt de cursist een huiswerkopdracht mee. De opleiding wordt afgesloten met een theorie examen en een praktijkopdracht.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contactformulier
Duur

2 dagen

Plaats

Rotterdam

Examen

NIBHV of OBR

De volgende onderwerpen worden in de cursus besproken:

  • eerste hulp
  • brandpreventie
  • alarmeren en samenwerken met brandweer en ambulancepersoneel
  • reanimatie
  • noodsituaties beheersen en ontruimingsplan

De volgende vaardigheden worden getraind:

  • reanimatie
  • ontruiming
  • gebruik kleine blusmiddelen