Industrieel brandwacht

Het werk als Industrieel Brandwacht zal hoofdzakelijk plaatsvinden in de petrochemische- n maritieme sector. Een brandwacht zorgt voor een veilige werkplek door tijdig signaleren en optreden bij onveilige situaties. Ook neemt de brandwacht een tal van acties om de veiligheid te waarborgen bij risicovolle werkzaamheden zoals “heetwerkzaamheden”, ook dient hij/zij naast het preventief optreden, levensreddende handelingen te kunnen uitvoeren.

Je bent Industrieel – Brandwacht na het volgen van een opleidingstraject bestaande uit diverse modules die een samenhang hebben met elkaar:

  • Diploma VCA
  • Certificaat BHV
  • Diploma Buitenwacht (SOG)
  • Diploma Gasmeten (SOG)
  • Certificaat “Kleine Blusmiddelen & Watervoerende- en Schuimvoerende Armaturen”

Gasmeten Basis

3 dagen

Tijdens deze 3-daagse cursus leer je het bepalen van risico’s ten gevolgen van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem. De cursist moet wel in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

Buitenwacht - Mangatwacht

1 dag

De buitenwacht of Mangatwacht speelt een cruciale rol bij het betreden van besloten ruimtes. Hij controleert of aan alle voorwaarden (werkvergunning) is voldaan om de besloten ruimte te betreden. Daarnaast bewaakt hij gedurende de periode dat personen in de besloten ruimte aanwezig zijn de condities en verlaat hij zijn werkplek niet. Hij zorgt er dus voor dat de personen hun werkzaamheden onder veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.

Gasmeten Herhaling

2 dagen

Na het volgen van deze 2-daagse cursus heb je jouw kennis wat betreft het bepalen van risico’s ten gevolgen van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen weer helemaal opgefrist. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV.

Gasmeten Herhaling

2 dagen

Na het volgen van deze 2-daagse cursus heb je jouw kennis wat betreft het bepalen van risico’s ten gevolgen van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen weer helemaal opgefrist. De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toets termen van de SSVV.