Eerste Hulp aan Kinderen – Herhaling

Het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen is twee jaar geldig. Na deze periode moet de cursist zijn competentie opnieuw kunnen aantonen. Om de geldigheid te behouden moet er jaarlijks worden deelgenomen aan een herhalingscursus EHaK. Hierin worden de geleerde vaardigheden opnieuw geoefend en competenties getoetst.

Voor wie
Personen met een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis.

Vooropleiding
1 dagdeel of avond: klassikale cursus, geen extra voorbereiding vereist.

Cursusduur
1 dag: klassikale cursus, geen extra voorbereiding vereist.

Examen
Tijdens de cursus worden de kennis en vaardigheden door de instructeur getoetst.

Diploma
Als de kennis en vaardigheden met een voldoende worden beoordeeld, ontvangt de deelnemer eens per twee jaar een nieuw certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis.

Kosten
Kosten op aanvraag.

Inhoud

De theorie wordt opgefrist en uitgediept. De vaardigheden die bij de opleiding zijn aangeleerd
worden opnieuw geoefend, zoals het opheffen van een luchtwegblokkade. De
herhalingscursus is inclusief reanimeren en de werking en bediening van een AED
(Automatische Externe Defibrillator). Ons uitgangspunt zijn zelfverzekerde cursisten na
afloop van een training. Zowel trainer als cursist moeten het gevoel hebben dat ze daarna
verantwoord kunnen handelen. Daarom leggen wij de nadruk op leren in de praktijk.

Contact

Indien u meer informatie wenst te ontvangen kunt u onderstaand contactformulier invullen. Vervolgens wordt er met u contact opgenomen. U mag ons natuurlijk ook bellen 010-5119966.

Neem contact op voor meer informatie.

Contactformulier