Asbest is een gevaarlijke stof. De wet verplicht bedrijven om bij sloop- of renovatiewerkzaamheden deze stof op verantwoorde wijze te (laten) verwijderen. Diezelfde wet verplicht gecertificeerde sloopbedrijven om de medewerkers die zijn belast met het verwijderen van asbest vakkundig op te leiden. Bij Perspective Opleidingen kunnen wij uw medewerkers opleiden tot deskundig asbest verwijderaar volgens de gestelde eisen in de SC 520. Wij leren uw medewerkers alles over de risico’s van asbest en trainen hen om het op een veilige en milieuverantwoorde wijze te verwijderen.

Resultaat van de DAV Basis cursus

Na afloop van de cursus DAV Basis heeft de cursist voldoende kennis en vaardigheden om op een veilige manier – onder toezicht van een mentor – mee te werken aan een asbestsanering. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de gestelde eind- en toetstermen DAV Basis en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden. Na het behalen van het DAV Basis certificaat kan de cursist, onder begeleiding van een mentor, aan het werk. Ook het mentor traject kunnen wij voor u verzorgen.

Toelatingseisen:

18 jaar

De volgende vaardigheden worden getraind:

 • Controle en opzetten van het masker
 • Dragen van de beschermende kleding
 • Decontaminatieprocedure
 • In werking stellen en controleren van de apparatuur

De volgende onderwerpen worden in de cursus besproken:

 • Asbest, soorten en verschijningsvormen
 • Gezondheidsrisico’s, Arbeidsomstandighedenbesluit, Asbestverwijderingsbesluit
 • Betreden van de werkplek middels de decontaminatieprocedure
 • Demonteren, verwijderen, verpakken en afvoeren van asbestafval
 • Reinigen van de werkplek en gebruikte apparatuur/gereedschap
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Persoonlijke hygiëne

Neem contact op voor meer informatie.

Contactformulier