Industrieel brandwacht

Het werk als Industrieel Brandwacht zal hoofdzakelijk plaatsvinden in de petrochemische- en maritieme sector. Een brandwacht zorgt voor een veilige werkplek door tijdig signaleren en optreden bij onveilige situaties. Ook neemt de brandwacht een tal van acties om de veiligheid te waarborgen bij risicovolle werkzaamheden zoals “heetwerkzaamheden”, ook dient hij/zij naast het preventief optreden, levensreddende handelingen te kunnen uitvoeren.

Je bent Industrieel – Brandwacht na het volgen van een opleidingstraject bestaande uit diverse modules die een samenhang hebben met elkaar:

  • Diploma VCA-VOL-VIL
  • Diploma Buitenwacht (SOG)
  • Diploma Gasmeten (SOG)
  • Certificaat BHV
  • Certificaat “Kleine Blusmiddelen & Watervoerende- en Schuimvoerende Armaturen”

VCA

1 dag

Veilig werken is van groot belang voor iedereen. De basis voor veilig werken wordt gelegd met de cursus basisveiligheid VCA. Wij kunnen deze cursus voor u verzorgen. In deze cursus leren wij uw medewerkers de risico’s en beheersmaatregelen kennen voor een breed scala aan werkzaamheden.

Buitenwacht

1 dag

De buitenwacht of Mangatwacht speelt een cruciale rol bij het betreden van besloten ruimtes. Hij bewaak gedurende de periode dat personen in de besloten ruimte aanwezig zijn de condities en verlaat hij zijn werkplek niet. Hij zorgt er dus voor dat de personen hun werkzaamheden onder veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.

Gasmeten

3 dagen

Tijdens deze 3-daagse cursus leer je het bepalen van risico’s ten gevolgen van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem. De cursist moet wel in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.