Doelgroep
Medewerkers in de industrie die op een(petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Ingangseisen
De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn en de kandidaat dient kleuren te kunnen onderscheiden. Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:
– B-VCA
– VOL-VCA
– VIL-VCU

Duur:
6 dagdelen (incl. examen)

Studiemateriaal:
Volledig verzorgd studiemateriaal

Plaats:
Ridderkerk

Inhoud cursus
Theorie:
– Algemeen ( basisbegrippen en Chemiekaart )
– Wetgeving (Wettelijke bepalingen)
– Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico’s)
– Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infrarood sensor, PID sensor,
elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur)

Praktijk:
– Het verrichten van gasmetingen.
– Gebruik van meetapparatuur en benodigde hulpmiddelen.

Te behalen kwalificatie
Diploma gasmeten

Eindtoetsen
Eindtoets theorie 42 vragen en aansluitend 3 meetopdrachten 25 vragen.
Indien voor 1 van de examens onvoldoende wordt behaald behoeft alleen dit examen te worden herhaald.

Contact
Indien u meer informatie wenst te ontvangen kunt u op de website van Insignia Training en Projecten B.V. het formulier onder het kopje contact op deze website invullen. Vervolgens wordt er met u contact opgenomen. U mag ons natuurlijk ook bellen 010-5119966.

Neem contact op voor meer informatie.

Contactformulier