Doelgroep
Medewerkers in de industrie die op een(petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Ingangseisen
De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn en de kandidaat dient kleuren te kunnen onderscheiden. Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:
– B-VCA
– VOL-VCA
– VIL-VCU

Duur:
6 dagdelen (incl. examen)

Plaats:

Ridderkerk

Inhoud cursus
Theorie:
– Algemeen ( basisbegrippen en Chemiekaart )
– Wetgeving (Wettelijke bepalingen)
– Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico’s)
– Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infrarood sensor, PID sensor,
elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur)

Praktijk:
– Het verrichten van gasmetingen.
– Gebruik van meetapparatuur en benodigde hulpmiddelen.

Contact

Indien u meer informatie wenst te ontvangen kunt u onderstaand contactformulier invullen. Vervolgens wordt er met u contact opgenomen. U mag ons natuurlijk ook bellen 010-5119966.

Neem contact op voor meer informatie.

Contactformulier