Adembescherming SSVV Basis

Adembescherming SSVV onafhankelijk Basis

Doelgroep

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein gebruik moeten kunnen maken van omgevingslucht onafhankelijke adembescherming met een ademautomaat bij een zuurstof percentage tussen 19,0 en 21,0 vol%. Dit geldt voor zowel het ademlucht toestel als voor luchtnetsystemen (vast en mobiel).

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theorie- en praktijklessen. Tijdens deze lessen worden volgende onderwerpen behandeld: • Gevaren van besloten ruimtes • Werken in besloten ruimtes • Het om- en afhangen van een persluchttoestel • Het gebruik van een overdruktoestel • Praktisch oefenen van werksituaties met ademluchtapparatuur. • Werken met leeflucht

Toelatingseisen:

18 jaar

Duur

1 dag

Plaats

Terneuzen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het SOG certificaat “Werken met onafhankelijke Ademlucht”. Dit certificaat voldoet aan de eind- en toetstermen van de Opleidingengids van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SOG) U dient in het bezit te zijn van een geldig VCA Basisveiligheids certificaat om aan dit examen te kunnen deelnemen.

Kosten
Op aanvraag. Neem contact met ons via de telefoon +31(0)10-5119966 of via het contactformulier.

Neem contact op voor meer informatie.

Contactformulier