Flensverbindingen volgens protocol

Doelgroep
Medewerkers in de industrie die belast zijn met het openen en sluiten van
flensverbindingen.

Ingangseisen
De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor
leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training
volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:

  • B-VCA
  • VOL-VCA
  • VIL-VCU

Duur:
3 dagdelen

Plaats:

Ridderkerk

Inhoud cursus
Theorie:

  • Algemeen (basisbegrippen)
  • Wetgeving (Arbowet)
  • Veiligheid (algemene- en specifieke veiligheidsregels)
  • Vaktechniek (flenzen en flensonderdelen, studbolts, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, equipment, appendages, , gereedschap en meetmiddelen, werkwijze bij openen en sluiten van flensverbindingen)

Praktijk:

  • Voorbereiding (veiligheidsregels, voorbereiding op het werken aan flenzen)
  • Uitvoering (werkhouding, gebruik apparatuur en gereedschap en meetmiddelen, demonteren, flenzen openen, pakkingen verwisselen, reinigen, uitlijnen, aanspannen)
  • Afronding (afronden en controleren)

Kosten
Indien u meer informatie wenst te ontvangen kunt u onderstaand contactformulier invullen. Vervolgens wordt er met u contact opgenomen. U mag ons natuurlijk ook bellen 010-5119966.

Neem contact op voor meer informatie.

Contactformulier